[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 18.209.104.7  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
แค่มีคนเข้าใจ
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 210 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เว็บไซด์เครือข่าย

คุณพุ่ม
เอสเอ็มอีออทิสติกไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"e-Learning"
สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์
มูลนิธิออทิสติกไทย


  

  หมวดหมู่ : สมาคมผู้ปกครองบุุคคลออทิซึม(ไทย)
เรื่อง : Autisticthai LIfe Skill Center by Autisticthai Foundation and Network
โดย : admin
เข้าชม : 1186
จันทร์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

      Autisticthai LIfe Skill Center by Autisticthai Foundation and Network

      มูลนิธิออทิสติกไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจำจังหวัด ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก รวมจำนวน 40 แห่ง ทั้งนี้เริ่มพัฒนามาจาก ศูนย์ต้นแบบ 2 แห่ง คือ ศูนย์อาชีพออทิสติกไทย และ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ที่ดำเนินงานมากว่า 14ปี
       ระหว่างวันที่ 3-5 พย.2561 อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย อ.สุชาดา สาครเสถียร ที่ปรึกษามูลนิธิออทิสติกไทย เชิญทีมบริหาร”ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก 19 จังหวัด”ที่รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิออทิสติกไทย ประชุมถอดประสบการณ์การทำงาน และประเมินผลโปรแกรมการฝึกที่ได้ทดลองจัดในพื้นที่ โดยมีตัวแทนศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกที่ได้รับการจดรับรองให้เป็น “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ในระดับจังหวัดจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาร่วมแบ่งปันการบริหารจัดการเพื่อการเป็นศูนย์บริการทั่วไป” ได้แก่ คุณทัศไนย หริรักษ์ จาก ศรีสะเกษ คุณอารยา แดงแสง จาก ชลบุรี และตัวแทนศูนย์ฯตรัง และศูนย์ปทุมธานี มาร่วมอภิปรายให้ข้อมูลแนวบริหารจัดการเพื่อการเป็น หน่วยบริการในชุมชน ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตามระเบียบ”คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” 
      ตัวแทนศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก 19จังหวัด ได้แก่. สงขลา. ชุมพร สุราษฎรธานี พิษณุโลก อุตรดิตก์ ตาก สุรินทร์ สุโขทัย นครพนม สระบุรี ยโสธร กระบี่. นครราชสีมา. ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชัยภูมิ กำแพงเพชร บ้านอุ่นรัก พัทยา และที่สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)ได้นำเสนอ ผลผลิตของการดำเนินงาน ที่สามารถจัดบริการเตรียมทักษะและความพร้อมแก่เด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้งอการจำเป็นพิเศษ. ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ที่แต่ละแห่งรวมกันสามารถจัดบริการให้แก่เด็กรวม 400 คน ซึ่งพบว่า พัฒนาการในด้านต่างๆดีขึ้น ทั้ง ทักษะกลไกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor Skill) กลไกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ( Fine Motor Skill) ทักษะการเคลื่อนไหวแบบองค์รวม (Movement) การส่งเสริมทักษะภาษาและการสื่อสาร (Communication Skill)ทักษะการช่วยเหลือตนเอง( Self Help Skillหรือ Diary Living Skill) และการปรับพฤติกรรมตามแนว ABAหรือ Apply Behaviour Analysis). ซึ่งทั้งหมด ประมวลภายใต้ กรอบหลักสูตร”ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก มูลนิธิออทิสติกไทย “ ที่มีการพัฒนามาอยางต่อเนื่องกว่า 10ปี. เป็นหลักสูตรที่เน้น บทบาทพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้เป็น”พ่อแม่มืออาชีพ หรือ Professional Parents
     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทีมศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก ในเครือข่ายมูลนิธิออทิสติกไทย และสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ได้รับการอบรมพัฒนาต่อเนื่องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งองค์ความรู้ด้านพัฒนาการ ด้านเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ การเรียนรู้ทฤษฎีทั้งในและต่างๆประเทศ หลายครั้งที่มูลนิธิจัดเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ จัดทำ Short Course Training Programs แก่กลุ่มผู้ปกครองแกนนำ การอบรมโดยคณะผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ เช่น ดร.สมพร หวานเสร็จ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล อ.สุชาดา สาครเสถียร อ.ชูศักดิ์ 
      จันทยานนท์ เป็นต้น การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ. เนื้อหาประกอบด้วยทักษะ 9 ด้านหรือทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ทักษะการเขียนแผนรายบุคคล ทั้ง IEP IRP และ IPE ตามแนวผสมผสานที่มูลนิธินำมาจากการเรียนรู้จากต่างประเทศ การใช้เทคนิคการสอนเฉพาะ เช่น TEACCH VISUAL SUPPORT BOX SET การใช้ Application True Autisticthai เป็นต้น รวมทั้งการทดลองให้บริการแก่เด็กออทิสติกในพื้นที่ กว่า 1,000คน ตามแผนการรายบุคคลที่กำหนด พร้อมโปรแกรมการฝึกที่บ้าน หรือ Home Programs ความสำเร็จที่ตัวแทนผู้ปกครอง ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก สะท้อนให้เห็นจากการถอดประสบการณ์ คือ ผู้ปกครอง 400 ครอบครัวที่ร่วมโครงการ มีความสุข เปลี่ยนมุมมองความคิด เชื่อมั่นในศักยภาพลูก. หลายศูนย์จัดทำpresentation หรือ เพาว์เวอร์พอยท์ นำเสนอได้อย่างมืออาชีพ อธิบายขั้นตอน วิธีการ อธิบายแผนกิจกรรมการฝึกรายบุคคล การทำMind Map แผนการฝึก ซึ่งขยายไปเป็น IEP IRP IDP ได้ตามความต้องการจำเป็นของเด็กแต่ละคน ซึ่งผมมีโอกาสรับฟังการนำเสนอ การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อกำหนด แผนพัฒนา ประมวลปัญหาอุปสรรค แปลงเป็นความท้าทายและจัดทำ แผนพัฒนาบริการ ทุกคนที่ทำงานนี้ ล้วน เป็น “จิตอาสาที่มีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ ทำงานบนความสุข ทำงานอย่างมีความรู้ความเข้าใจ.”ไม่รอคอยการป้อนความช่วยเหลือ หรือแบมือขอ รอรับสิทธิ แต่ลงทำเพื่อลูกของตนเอง ลูกของเพื่อน เพราะทุกคน เป็น พ่อแม่เด็กพิเศษที่มีศักดิ์ศรี 
 
 
 
 
 
 
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

สมาคมผู้ปกครองบุุคคลออทิซึม(ไทย)5 อันดับล่าสุด

      ออทิสติกไทย. สานพลังการขับเคลื่อนภาคีเข้มแข็ง 12/ก.ค./2562
      ART STORY AUTISTICTHAI CAMP :YEAR 2 9/ก.ค./2562
      #Autisticthai family Camp 2019/1 4/มิ.ย./2562
      ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี 23/พ.ค./2562
      ออทิสติกสมุทรปราการ เข้มแข็ง 23/พ.ค./2562


สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
140/47 ถ.อิสรภาพ 39 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร. 02-4112899 โทรสาร .02-8667125 www.autisticthai.net Email:autisticthai@gmail

@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Chudsagorn phikulthong
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5