[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 18.206.238.176  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
แค่มีคนเข้าใจ
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 229 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เว็บไซด์เครือข่าย

คุณพุ่ม
เอสเอ็มอีออทิสติกไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"e-Learning"
สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์
มูลนิธิออทิสติกไทย


  

  หมวดหมู่ : สมาคมผู้ปกครองบุุคคลออทิซึม(ไทย)
เรื่อง : สมาคมคนพิการระดับชาติ6 องค์การ #ยื่นข้อเรียกร้องต่อรมว คลัง
โดย : admin
เข้าชม : 311
ศุกร์์ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

#ยื่นข้อเรียกร้องต่อรมว คลัง
#แผนข่วยคนพิการ ระยะสอง
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการระดับชาติ6 องค์การ ได้แก่ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายคนพิการ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการ 4 ประการ ดังนี้
1. ขอให้รัฐบาลปรับปรุงมาตรการดูแลและเยียวยาฯ ระยะที่ 2 โดยเฉพาะมาตรการชดเชยรายได้รายละ 5,000 บาท ที่ควรปรับเปลี่ยนวิธีการที่มุ่งเน้นการคัดครองคนที่ไม่ควรได้รับความช่วยเหลืออออก เป็นการใช้วิธีการที่จะทำให้ประชาชนทุกคนทุกลุ่มได้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด พร้อมมีแนวทางในการจัดการกับกลุ่มคนที่ไม่ควรได้รับมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวคู่กันไป รวมถึงต้องสร้างหลักประกันให้คนพิการสามารถเข้าถึงมาตรการดังกล่าวได้โดยสะดวกเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และยึดหลักการการผนวกรวมคนพิการในการช่วยเหลือเยียวยากระแสหลัก (Disability Inclusive) และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leave no one behind) โดยการจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้แก่คนพิการทุกคนรายละ 5,000 บาทต่อเนื่อง 3 เดือน (คนพิการ 2 ล้านคน งบประมาณ 30,000 ล้านบาท)
2. ขอให้รัฐบาลสร้างหลักว่ามาตรการดูแลและเยียวยาฯ ระยะที่ 3 พระราชกำหนดทั้ง 3 ฉบับ รวมถึงแผนงานและโครงการตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด จะต้องมีการวางแผนใช้งบประมาณเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด โปร่งใสที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการจะต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างถ้วนหน้า ทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และต่อเนื่อง รวมทั้งให้องค์กรด้านคนพิการมีส่วนร่วมในการออกแบบและติดตามมาตรการ แผนงาน และโครงการดังกล่าวด้วย เช่น ในส่วนแผนงานหรือโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ (6 แสนล้านบาท) ต้องมีวิธีการและช่องทางให้คนพิการ เกษตรกรพิการ ผู้ประกอบการที่เป็นคนพิการเข้าถึงได้โดยสะดวกด้วย ในส่วนแผนงานและโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของคนพิการและครอบครัวด้วย ในส่วนแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนั้น ต้องคำนึงถึงหลักการการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) หรือ การเข้าถึงได้โดยสะดวกถ้วนหน้า (Accessibility for All Act: AAA) หรือแม้กระทั่งในส่วนพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจฯ ขอให้รัฐบาลเสริมสภาพคล่องให้แก่วิสาหกิจของคนพิการและองค์กรภาคประชาสังคมด้านคนพิการ เป็นต้น
3. ขอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้า 3 เดือนให้แก่คนพิการทุกครัวเรือน ทั้งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีมิเตอร์ไฟขนาดไม่เกิน 5 แอมป์และเกิน 5 แอมป์ หากใช้ไม่เกิน 3,000 หน่วย ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี
4. ขอให้รัฐบาลออกมาตรการให้คนพิการสามารถรับเบี้ยความพิการล่วงหน้าได้จำนวน 10 เดือนตามความสมัครใจ
ทั้งนี้ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ยังได้ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการ
คนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อมาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขอบคุณผู้นำคนพิการทุกสมาคม
24เมษายน2563


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

สมาคมผู้ปกครองบุุคคลออทิซึม(ไทย)5 อันดับล่าสุด

      #Non Formal Education for Special Need 2/ก.ค./2563
      #ปรึกษาหารือเพื่อนำเป็นฐานข้อมูลให้ ครม.พิจารณา 15/มิ.ย./2563
      #ไลฟ์สด สุดฟิน #Art Story Live 10/มิ.ย./2563
      #ร่วมคิด ร่วมเคลื่อนงานคนพิการ 8/มิ.ย./2563
      #คิดทบทวนและกำหนดกรอบแนวคิดในสถานะการณ์ใหม่ 4/มิ.ย./2563


สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
140/47 ถ.อิสรภาพ 39 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร. 02-4112899 โทรสาร .02-8667125 www.autisticthai.net Email:[email protected]

@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Chudsagorn phikulthong
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5