[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 34.238.189.171  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
แค่มีคนเข้าใจ
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 216 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เว็บไซด์เครือข่าย

คุณพุ่ม
เอสเอ็มอีออทิสติกไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"e-Learning"
สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์
มูลนิธิออทิสติกไทย


  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประชุม คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
โดย : admin
เข้าชม : 36867
จันทร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

วันนี้ ๒๗ พ.ค.๕๖ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับมอบหมายจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี น.ส ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ. ห้องประชุม ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
๑. นโยบายรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญ งานด้านคนพิการ โดยมอบหมายให้ ๒๐ หน่วยงานระดับประเทศภาครัฐ (๑๙ กระทรวง ๒๑ หน่วยงาน) ดูแลงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
เพื่อให้คนพิการอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคพิการที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับใข้ ณ วันที่๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงขอให้หลักการทำงานแก่หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนดังนี้
ก.การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ข.การปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ
ค.การเพิ่มบทบาทสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ง. การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ
จึงขอให้ทุกกระทรวงให้ความสำคัญ โดยเฉพาะเรื่อง การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในส่วนราชการ ตามที่ลงนามความร่วมมือไว้ เพื่อเป็นแบบอย่าง แก่หน่วยงานอื่นทั้งรัฐและเอกชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะนำเรื่องนี้เป็นแนวทางในการปฎิบัติ นับเป็นยุคประวัติศาสตร์คนพิการอีกยุคหนึ่ง

๒. การปรับเบี้ยความพิการ
สำนักงบประมาณและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำคำของบประมาณ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ในการปรับอัตราเบี้ยความพิการ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จะปรับเพิ่มจากเดิม ๕๐๐ บาท เป็น ๖๐๐ บาท

๓. การพิจารณาอนุมัติ
ก.อนุมัติแนวทางการขับเคลื่อนสิทธิคนพิการ โดยให้แต่ละหน่วยงานนำไปจัดทำระเบียบ แนวทางให้ชัดเจน
ข. อนุมัติ ข้อกำหนดมาตรฐาน องค์กรอื่นใดที่ให้บริการคนพิการ

๔. การขับเคลื่อนงาน KICK OFF
เปลี่ยนภาระเป็นพลัง ตามโครงการนโยบายรัฐบาล

๕. การอนุมัติโครงการสัมมนาการนวดสหภาพคนตาบอกโลก

๖. การพิจารณารับข้อเสนอ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงจะนำไพิจรณาอีกครั้งหนึ่ง เช่น การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ(ตรวจสอบ)ติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์ ๘ ด้าน ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน และมีฐานการทำงานที่ชัดเจน บทบาทคือ ติดตาม เสนอแนะ ตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ มาตรา ๑๓/๑ มีผลบังคับใช้ เช่น คณะด้านการศึกษา คณะด้านการติดตามการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก
ข. เรื่องการจัดให้ทีวีช่องงานด้านสังคม เป็นนโยบายกระทรวงที่จะดำเนินการต่อเนื่อง
ค. การจัดสรรกรอบวงเงินด้านการสร้างงานคนพิการแต่ละประเภท ประเภทละ ๕๐ ล้านบาท และขอให้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพิจารณา โดยให้แต่ละสมาคมไปวางแผนรองรับการทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง "นโยบายของรัฐบาล คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการ ยินดีดำเนินการ เพื่อประโยชน์คนพิการอย่างแท้จริง จะใช้งบประมาณเท่าใด ยินดี"
ง. การออกสลากการกุศล สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน ๑๐ งวด รวม ๔๔๐ ล้านบาท โดยมีเหตุผลเพื่อสนับสนุนอาชีพคนพิการท โดยในรัฐบาลชุดที่แล้ว เคยจัดให้ ๘๘๐ ล้าน

ชูศักดิ์ จันทยานนท์ รายงาน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      การบำบัดรักษา ด้วยไบโอเทอราพี 1/ก.ค./2562
      สาสน์จากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ 9/เม.ย./2562
      Stem Cell for Specialneeds 14/ธ.ค./2561
      จ้างงานออทิสติก:ในที่สุดข้อเสนอก็เป็นจริง จ้างงานตามวุฒิ 17/ต.ค../2561
      Beautiful Sunday หรือวันอาทิตย์ที่แสนสดใส งดงาม เป็นชื่อรายการวิทยุที่ อสมท 19/ก.ค./2561


สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
140/47 ถ.อิสรภาพ 39 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร. 02-4112899 โทรสาร .02-8667125 www.autisticthai.net Email:autisticthai@gmail

@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Chudsagorn phikulthong
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5