หมวดหมู่ : สมาคมผู้ปกครองบุุคคลออทิซึม(ไทย)
หัวข้อ : congratulations autistic network
โดย : admin
อ่าน : 1492
อังคาร ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

congratulations autistic network
     3 ธค “วันเฉลิมฉลองวันคนพิการสากล” ซึ่งองค์การด้านคนพิการและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมจัดงานมากว่า 20ปี จนเป็นประเพณีในแวดวงคนพิการ

มีเรื่องน่ายินดี ของเครือข่ายออทิสติก
1.วัชระพล ดอชนะ หรือ “ทิว” เยาวชน
ออทิสติก ได้รับรางวัลสุดยอดคนพิการต้นแบบ ในปี 2561
2. ศิริศักดิ์ วิวัฒนะ หรือ หมี เยาวชน
ออทิสติก ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคนพิการไทย อบรมคอร์ดด้าน IT ในโครงการ APEC ที่ประเทศจีน 2สัปดาห์ การอบรมใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดหลักสูตร
3. ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก กว่า 10จังหวัด ได้รับรองมาตราฐานองค์กรระดับ ดีมากและดี
4.พลเอกอนันตพร กาญจรัตน์ รมว พม เยี่ยมชมบูธออทิสติก. ประทับใจ ผลผลิตหรือ Outcome สมาคม เช่น โครงการArt Story by autisticthai โครงการผลิต 
บาริสต้าออทิสติก For All Coffee &True Coffee และงานศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก ที่สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)และมูลนิธิออทิสติกไทย ริเริ่ม
5.บริษัททรูและ SME D BANK. ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่น ผลจากการทำงานภาคีออทิสติก